ازدواج دائم بدون ثبت آن

ازدواج دائم بدون ثبت آن ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی  :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است،چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم،طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد.» و سردفتر نیز در صورت ثبت مرتکب تخلف انتظامی شده است .

 

ثبت نکاح دائم:
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق میشود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج وطلاقی ست که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظوراز رجوع،رجوعی است که درماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیشبینی شده: ((در طلاق رجعی برای شوهر درمدت عده، حق رجوع است.)) بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع ومبارات میتواند به عوض داشته باشد وطلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.

 

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است وتعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگرمرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید،به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج وثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

 

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده،ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی ازجمله رضایت همسراول،عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی،عدم تمکین یا عقیم بودن زن ونموده است ومتقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را ازدادگاه نماید.

 

 مطابق ماده ۱۷ همین قانون،دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان، تحقیق از زن فعلی واحراز توانایی مالی مرد واجرای عدالت،اجازه اختیار همسر جدید راخواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج،ازثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع میباشد.

http://www.vakilekhanevade.ir

 / 1 نظر / 14 بازدید

دایرکتوری تبادل لینک وبلاگ و سایت های ایرانی-با ثبت وبلاگ خود بازدید و رتبه وبلاگتان را افزایش دهید. http://www.linc.ir